A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Адвокатський запит


Як подати адвокатський запит до Головного сервісного центру МВС

Адвокатський запит, оформлений відповідно до вимог законодавства, можна подати:

поштою на адресу: вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04085;

електронною поштою: info@hsc.gov.ua;

особисто на адресу: вул. Лук’янівська, 62, м. Київ.

Правові засади організації та діяльності адвокатури і здійснення адвокатської діяльності в Україні визначає Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон).

Згідно зі статтею 24 Закону адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень щодо положень законодавства.

Відповідно до частини 2 згаданої статті орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом..

Статтею 57 Закону передбачена обов’язковість виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування.

Як зазначено у рішенні Ради адвокатів України № 53 від 03 липня 2021 року, адвокат має право направляти адвокатський запит не для задоволення особистих інтересів, а лише в межах виконання договору з клієнтом з метою надання останньому правової допомоги.

Відповідно до Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року № 41 (зі змінами), ордер встановленої форми повинен містити обов’язкові реквізити, передбачені цим Положенням.

Звертаємо увагу на необхідність заповнення УСІХ реквізитів ордера, передбачених Положенням.

Використання ордерів на надання правничої (правової) допомоги, які оформлені адвокатом на бланках однієї серії з однаковими номерами, але різним змістом, є порушенням Правил адвокатської етики (рішення РАУ від 15-16.12.2023 № 137).

У випадку надсилання адвокатського запиту у паперовій формі додатки до адвокатського запиту мають бути посвідчені у встановленому порядку. Відмітка про посвідчення копій ордера та свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю має складатися зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису адвоката (або керівника адвокатського об’єднання / адвокатського бюро, у випадку якщо ордер видається адвокатським об’єднанням / адвокатським бюро), який засвідчує копію, його ініціалів та прізвища, а також дати засвідчення копії (рішення РАУ від 04.08.2017 № 162).

Адвокатський запит може бути поданий в електронній формі із застосуванням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (може бути без особистого фізичного підпису, але обов’язково підписаний КЕП адвоката).

Адвокатські запити, які не відповідають вимогам статті 24 Закону, будуть залишені без розгляду по суті.